Aktuelnosti

11.06.2015

Održan trening za Elevator Pitch prezentacije u Biznis Inovacionom Centru u Kragujevcu

Biznis Inovacioni Centar iz kragujevca u saradnji sa kancelarijom za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu organizovala je trening za Elevator Pitch prezentacije 10. juna 2015. godine. Cilj takmičenja je bio da se učesnici takmičenja pripreme za njihove Pitch prezentacije koje će održati na finalnom lokalnom takmičenju. Učesnici su naučili više o tome šta čini prezentaciju uspešnom, kako da prenesu poruku i dobijena su glavna uputstva za pripremu Pitch rezentacije. TakoÄ‘e su voÄ‘eni, slajd po slajd, kroz strukturu njihovih prezentacija sa savetima u kojoj formi da pruže neophodne informacije.

Agenda
Lista učesnika
Galerija


Sve vesti