Integracija tehnologija virtuelnog inzenjeringa


1. UVOD
"Poslednjih godina industrijske kompanije su pod velikim pritiskom da zadovolje zahteve potrošača i budu konkurentne na internacionalnom tržištu. Današnji trendovi tržišta su: povećanje internacionalne konkurentnosti, kraći životni ciklus proizvoda, zahtevi u pogledu visokog kvaliteta i visoka pouzdanost u isporuci. Pored toga, tehnološki razvoj i inovacije
nude nove mogućnosti za primenu inovativnih IT1 alata, novih strategija u razvoju proizvoda i procesa. Sposobnost kompanija da primene i adaptiraju napredne tehnologije u razvoju proizvoda i samoj proizvodnji je esencijalna na današnjem dinamičkom globalnom tržištu..."

2. INTEGRACIJA CAD/CAM/CAE TEHNOLOGIJA
"Da bi se razumela uloga integrisanog CAD/CAM/CAE sistema mora se poći od tzv. ciklusa proizvoda, koji obuhvata sve aktivnosti i funkcije u razvoju i proizvodnji proizvoda. Na slici 1 prikazan je ciklus proizvoda podržan navedenim CA tehnologijama, koji obuhvata dva osnovna procesa: proces projektovanja i proces proizvodnje. Proces projektovanja počinje od zahteva korisnika, koje identifikuju zaposleni u marketingu, a završava se kompletnim opisom proizvoda u formi projektne dokumentacije. Proces proizvodnje počinje projektnim specifikacijama a završava se prevozom gotovog proizvoda..."


2.1 Praktični primer

3. INTEGRACIJA CAD/CAM/CAE I RP/RT/RE TEHNOLOGIJA
"U prethodnom je ukazano na mogućnost primene RP tehnologija u fazi procene dizajna proizvoda, nakon njegove optimizacije. U ciklusu proizvoda, meÄ‘utim, RP/RT tehnologije se mogu primeniti i u fazi projektovanja tehnoloških procesa i alata, pa će se ovde ukazati na dva pristupa u integraciji CAx i RP/RT tehnologija..."


3.1 Praktični primer

4. INTEGRACIJA CAD/CAM/CAE i VR TEHNOLOGIJA
"Osnovna slabost računarskih sistema (CAD/CAM/CAE) za simulaciju i projektovanje proizvoda i procesa je što baziraju na ideji da se trodimenzionalna geometrija i funkcije predstavljaju kroz dvodimenzionalne ulazno-izlazne medije. Ovaj problem je intenziviran sa porastom složenosti i multi-dimenzionalnosti problema koje je potrebno rešiti i predstaviti. KorišÄ‡enje konvencionalnih CA sistema u procesima projektovanja složenih sklopova i njihovoj evaluaciji zahteva od projektanta i dizajnera da ima odlične sposobnosti da razmišlja i sagledava stvari apstraktno. Da bi se postigao intuitivniji pristup ovom području problema neophodno je primeniti i integrisati u sistem projektovanja multisenzorske, imerzivne sisteme VR tehnologija. Trodimenzionalno predstavljanje oblika, alata i proizvoda u realnom vremenu i korišÄ‡enjem modela operatera (man model) u proizvodnji, otvara nove perspektive u integraciji VE tehnologija..."


4.1 Praktični primer

5. INTEGRACIJA DMU I PLM SISTEMA
"neposredno nakon usvojenih 3D CAD sistema. Razvijen je kao napredni dodatak 3D CAD sistemima od strane EAI (Engineering Animation Inc) i Division Inc. Nažalost, skoro dve decenije nije primenjivan u potpunosti i vrlo malo je menjan. Dosta DMU aplikacija se primenjivalo pojedinačno u odvojenim CAD, PDM ili CAM sistemima, bez potpune integracije u PLM sistem. MeÄ‘utim, poslednjih godina, uslovljeno sve većim pritiscima za skraćenjem životnog ciklusa proizvoda i povećanjem njegovog kvaliteta, aplikacije DMU kao integrisane komponente PLM sistema su sve češÄ‡e u vodećim svetskim kompanijama..."