Pogodnosti za univerzitete/istraživačke institucije

Pogodnosti za univerzitete/istraživačke institucije

Ciljevi ISP programa relevantni za istraživačku organizaciju - domaćina

  • ISP program je jedan od provereno-dobrih načina za efikasni transfer znanja i tehnologija, i komercijlizaciju istraživačkih rezultata kroz uspostavljanje trajnog partnersva izmedju sponsor preduzeća i istraživačke institucije koja prima industrijskog stipendistu.
  • Kako upoznati realne potrebe industrije nego kroz inkluziju njihovog mladog perspektivnog inženjera u istraživački tim, radi razvoja istraživačke karijere i primene stečenih znanja na konkretne zajedničke razvojne i inovacione projekte.
  • Na ovaj način se strateški pravci razvoja istraživačke institucije usmeravaju ka aplikativnim industrijskim projektima. Istovremeno se rezultati fundamentalnih istraživanja "oploÄ‘uju" kroz adaptaciju novih tehnologija u industriji, razvoj tehnoloških rešenja, inovacija i patentata.
  • Ako je strateški cilj akademske/istraživačke institucije uspostavljanje partnerstva sa industrijom, onda je ISP pravi način za to, jer i nakon završetka konkretnog ISP sa stipendistom, uspostavljene realaciju ostaju trajne i vremenom rezultiraju u novim projektima, komercijalizaciji istraživačkih rezultata, inovacijama.