Obradivost limova


SADRŽAJ:

1. METODE ODREĐIVANJA OBRADIVOSTI
"Radi boljeg razumevanja ove materije korisno je navesti bliže definisanje osnovnih termina koji se često upotrebljavaju u ovoj oblasti..."


2. PARAMETRI OBRADIVOSTI
"To su karakteristike koje imaju konstantnu vrednost za jedan materijal i, po pravilu, brzo i lako se određuju. Predstavljaju osnovne veličine u sveukupnom ispitivanju obradivosti..."


3. DEFORMACIONO OJAÄŒANJE
"Pored prethodno navedenih karakteristika, testom jednoosnog zatezanja se određuju krive ojačanja, eksponent deformacionog ojačanja (-n- faktor) i svojstva anizotropije (anizotropija u ravni, normalna anizotropija, -r- faktor)..."


4. ANIZOTROPIJA
"Označava promenljivost pojedinih osobina i karakteristika materijala u različitim pravcima po zapremini materijala. Ako se ograničimo na limove, postoji..."


5. GRANIÄŒNA DEFORMABILNOST
"Najpotpunija slika o obradivosti limova dobija se analizom deformacionih polja na komadu i analizom distribucija deformacija na dijagramu granične deformabilnosti (DGD)..."


6. KOMPJUTERSKE SIMULACIJE PROCESA
"Paralelno sa eksperimentalnim pristupom u ispitivanju i definisanju obradivosti veoma je korisno izvesti numeričke simulacije konkretnog procesa. Postoji više softvera profesionalnog tipa od kojih su navedeni najznačajniji..."


7. LITERATURA I SAJTOVI


DODATNO:

1. OBRADIVOST NISKOUGLJENIÄŒNIH ÄŒELIÄŒNIH LIMOVA
2. OBRADIVOST LIMOVA OD ALUMINIJUMSKIH LEGURA
3. OBRADIVOST LIMOVA OD ÄŒELIKA POVIŠENE ÄŒVRSTOĆE
4. OBRADIVOST LIMOVA OD NERĐAJUĆIH ČELIKA
5. OBRADIVOST ISKROJENIH („tailored blanks") LIMOVA
6. OBRADIVOST I UPRAVLJANJE PROCESOM DUBOKOG IZVLAÄŒENJA
7. MERNI SISTEM ZA ISPITIVANJE MATERIJALA ZWICK/ROELL Z 100
8. LITERATURA I WEB SAJTOVI