Obuke

Kako bi se u preduzećima u Srbiji unapredio inovativni potencijal, znanja i veštine zaposlenih, kao i konkurentnost na tržištu, Kooperativni trening centar (CTC) u Kragujevcu je na osnovu sprovedene "Analize potreba za obukama i uslugama - (TSNA)" u okviru Tempus projekta WBC-VMnet, razvio i koordinira trenutnom listom sledećih obuka, za zaposlena i nezaposlena lica:


Kroz mrežu CTC centara (CTC Podgorica, CTC Rijeka i CTC Banja Luka) u ponudi su i sledeće obuke:

CTC Podgorica


CTC Rijeka


CTC Banja Luka