Parametarsko modeliranje


1.PARAMETARSKO MODELIRANJE
"Delovi i fičeri se kontrolišu dimenzijama i drugim parametrima koji definišu njihov oblik i veličinu, kao i korišćenje jednačina i međusobnih zavisnosti pojedinih konstrukcionih promenljivih. Kreiranjem konstrukcionih promenljivih i njihovim dodeljivanjem prethodnim parametrima ostvaruje se bolja njihova kontrola" detaljnije

1.1 Osnovni pojmovi
1.2 Konstrukcione promenljive
1.3 Tabelarno povezani modeli delova