PROGRAM STUDENTSKE PRAKSE

PROGRAM STUDENTSKE PRAKSE

U cilju unapredjenja i sticanja novih znanja studenata, CTC centri su razvili i koordiniraju novi Program Studentske Prakse (PSP) koji pruža studentima priliku da steknu praktično iskustvo u industriji u oblasti koja se odnosi na njihove akademske studije, kao i da dalje razvijaju svoje profesionalne, tehničke i interpersonalne veštine.

Programi prakse imaju značajnu ulogu u povezivanju samog obrazovanja i zapošljavanja. Oni pomažu studentima da usmere svoje obrazovanje ka potrebama tržišta rada i da poboljšaju svoju poziciju i zapošljivost. Stoga je cilj PSP i da olakša uključivanje studenata u svet biznisa i omogući im sticanje profesionalnog iskustva i veština, pored teorijskog znanja.