Razvoj i primena Al-Mg legura visoke čvrstoće


SADRŽAJ:

1. PRIMENA ALUMINIJUMA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
"Ideja o primeni aluminijumskih legura u izradi automobilskih karoserija datira još iz početka veka, naime, 1920 godine kada je početak primene aluminijuma označen pionirskim pokušajima kod Rolls-Roys-a ili Pomeroy-a..."


1.1 Prodor aluminijuma u automobilske konstrukcije
1.2 Šta donosi uvodjenje aluminijuma u konstrukcije transportnih stredstava
1.3 Tipovi aluminijumskih legura koje su našle primenu kod izrade delova auto karoserija
1.4 Komercijalno-tehnološki aspekti perspektiva primene tipova aluminijumskih legura
1.5. Osobine Al-Mg legura koje se danas koriste za izradu delova karoserije automobila
1.6 Problemi omekšavanja limova
1.7 Problemi pojave reljefa na površini limova
Literatura i korisni internet linkovi

2. PRIMENA ALUMINIJUMA U BRODOGRADNJI
"Aluminijum i aluminijumske legure se koriste u brodogradnji više od 100 godina, zahvaljujući maloj specifičnoj težini, relativno jednostavnoj tehnologiji proizvodnje, kao i povećanom otporu prema koroziji i prema zamoru..."


2.1 Analiza opravdanosti uvodjenja Al-legura u konstrukcije brodova
2.2 Pregled standardnih Al-Mg legura za primenu u brodogradnji
2.3 Najveći proizvodjači Al legura za primenu u brodogradnji
2.4 Pregled Al-Mg-Si legura koje se koriste u brodogradnji
2.5 Korozione karakteristike Al-legura
2.6. Postupci zavarivanja i dopunski materijal za zavarivanje
Literatura i korisni internet linkovi