Razvoj materijala i principi dobijanja


SADRŽAJ:

A. POSLOVNI KONCEPT U OBLASTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
"Svi problemi u naučno-istraživačkim aktivnostima i inženjerskoj relaciji razvijenih tehnoloških i tehničko-tehnoloških rešenja su u strogo zavisnoj interakcijskoj vezi..."

B. RAZVOJ TEHNOLOGIJA I OSVAJANJE MATERIJALA
"Razvoj tehnologija i osvajanje materijala u metalurgiji realizuje se preko sledećih naučno-istraživačkih oblasti..."

1. PRERAĐIVAČKA METALURGIJA
1.1. Rezultati fundamentalnih i razvojnih istražinanja
1.2. Primer rezultata iz prerađivačke metalurgije
1.2.1. Materijal za implatante
1.2.1.1. Materijali za implantante u stomatologiji
1.2.1.2. Implantanti za ortopetsku hirurgiju
1.2.1.3. Legure aluminijuma

2. EKSTRAKTIVNA METALURGIJA
2.1. Rezultati fundamentalnih i razvojnih istraživanja
2.2. Primer rezultata iz ekstraktivne metalurgije
2.2.1. Materijali na bazi kobalta
2.2.2. Legure za lemljenje, niskotopive i ležajne legure
2.2.3. Reciklaža metala iz sekundarnih sirovina