Simulacija dinamickih procesa u CAD software-u


1. Simulacija dinamičkih procesa u CAD software-u
"Kod mnogih mašina, kritična stanja se javljaju kao proizvod vremena i pokretanja delova mašina. Prema tome, od velike je važnosti razumevanje odnosa delova i razumevanje njihovog pokretanja, kao i ispitivanje datih delova i njihovih medjusobnih odnosa. U prošlosti ovaj proces je bio jako skup i oduzimao je dosta vremena. Zahtevani su ekskluzivni prototipovi i specijalizirane analize..."

1.1 Uvod
1.2. Startovanje dinamičke simulacije
1.3. Tok rada dinamičke simulacije
1.4. Dinamička opterećenja za analizu napona

2. Način rada dinamičke simulacije u Autodesk Inventoru
2.1. Pristup
2.2. Korisnički interfejs :
2.3. Formiranje joint-a:
2.4. Definisanje okruženja:
2.5. Startovanje simulacije:
2.6. Analiza rezultata:
2.7. Metode konačnih elementa (Finite Element Analysis - FEA):