Unapredjivanje kvaliteta

SADRŽAJ:

1. UVOD
"Opce je prihvaceno i podrazumijeva se da kvaliteta ima pozitivan predznak. Prihvatljivije je nešto što je više razine kvalitete. Otuda dolazi i težnja da se okruženje ucini boljim, kvalitetnijim..."

2. RAZVOJ UNAPREDJIVANJA KVALITETA
"Promjenama s ciljem unapredenja kvalitete proizvoda i procesa poklanja se, kako u teoriji tako i u praksi, mnogo pažnje. Razliciti modeli i istraživanja pokazuju da industrijska proizvodnja kao i......"

2.1. Pristupi kvaliteta
2.2. Krugovi kvaliteta
2.3. Potpuno upravljanje kvalitetom
2.4. Lean proizvodnja
2.5. Six Sigma
2.6. Stalno unapredjivanje kvaliteta

3. NAÄŒELA, METODE I ALATI UNAPREDJIVANJA KVALITETA
"Tijekom 1980-tih godina uspješne tvrtke razvijaju i primjenjuju razlicite modele odnosno strategije unapredenja kvalitete vlastitih proizvoda, procesa i usluga. Naizgled možda razlicite, te strategije se temelje na istim nacelima koja se odnose na zadovoljstvo kupca......"

3.1. Podjela i grupiranje metoda i alata osiguravanja i unapredivanja kvalitete
3.2. Osvrt na neke od metoda i alata
3.2.1. Statisticka kontrola procesa
3.2.2. Znacenje i osnovne postavke Brainstorminga
3.2.3. Znacenje i osnovne postavke Benchmarkinga
3.2.4. QFD metoda
3.2.5. FMEA metoda
3.2.6. Metode planiranja pokusa
3.2.7. Metode simulacije
3.2.8. Metode otklanjanja nedostataka

LITERATURA