Implementacija ISP programa


 •  IFP program je fleksibilan, kako u pogledu trajanja (3-12 meseci) tako i u pogledu procedure izbora industrijskog stipendiste, preduzeća sponzora i istraživačke grupe.
 • Za koordinaciju IFP programa, povezivanje ključnih aktera za implementaciju i definisanje svih neophodnih procedura, inicijalno su zaduženi CTC centri na univerzitetima u Kragujevcu, Rijeci, Banja Luci i Podgorici.
 • Zainteresovana preduzeća i pojedinci mogu kontaktirati CTC centre odnosno lokalne IFP koordinatore.
 • Industrijski stipendista koji je zaposlen u spozor preduzeću će popuniti Prijavni formular sa definisanim oblastima u okviru kojih se IFP realizuje, dužinom trajanja, i predlogom R&D institucije (i istraživačkog mentora) u kojoj bi se program realizovao.
 • Ukoliko je industrijski stipendista zaposlen u preduzeću sponzoru, prijavu usklaÄ‘uje sa razvojnim potrebama preduzeća.
 • IFP koordinator nakon analize predloga i procene podobnosti kandidata pomaže trima ugovornim stranama u definisanju procedura implementacije i ugovaranju.
 • Važan deo ovih aktivnosti je i razrada IFP radnog programa, koji predstavlja i sastavni deo Ugovora, kao njegov anneks, a koji sadrži:
  • Oblast istraživanja i naprednih treninga,
  • Ciljeve IFP programa,
  • Očekivane rezultate i ishode IFP,
  • Akcioni plan,
  •  Struktura budgeta (plata industrijskog stipendiste, putni troškovi, troškovi potrošnog materijala i eksperimenata, nadoknada za istraživačkog mentora, troškovi IPR i patentiranja, ostali troškovi),
  • Diseminacijske akcije i publikovanje rezultata.