Numeričke simulacije i optimizacije procesa

Numeričke simulacije i optimizacije procesa

Primena numeričkih simulacija je dobro proveren i ekstremno koristan alat za predviÄ‘anje problema u industrijskoj proizvodnji i smanjenje vremena i troškova u razvoju novih proizvoda. Skupo testiranje alata i korekcije u više navrata su prisutne u tradicionalnom «trial-and-error» projektovanju procesa. Iako je baziran na bogatom iskustvu eksperata iz industrije, takav način ne može zadovoljiti potrebe kompanija da na brz i efikasan način, razviju nove konkurentne proizvode za globalno tržište.

Upravo su VM (Virtual Manufacturing) tehnologije bazirane na nelineranoj FE/FV analizi inženjerskih problema, i kao takve se primenjuju u virtuelnom integrisanom razvoju proizvoda i procesa. Njihova osnovna prednost je mogućnost izvoÄ‘enja «šta-ako» simulacija, omogućavajući projektantima da procene različite projektne alternative na virtuelnim modelima procesa, koji se planiraju u izradi proizvoda.

Kako su virtuelni modeli procesa jako fleksibilni, omogućavaju ispitivanje uticaja projektnih izmena, kako geometrije proizvoda tako i parametara procesa, na kvalitet proizvoda i troškove proizvodnje. U takvim uslovima moguća je optimizacija projektovanja i proizvoda i procesa, predviÄ‘anje otkaza i pojave defekata u proizvodu, optimalno korišÄ‡enje proizvodne opreme i alata, povećavajući njihov vek smanjenjem habanja i prevencijom loma. Optimalni izbor relevantnih parametara proizvodnje ima pozitivne konsekvence na troškove proizvodnje, troškove materijala i alata, finalni kvalitet proizvoda i njegov životni vek.

Smanjenje vremena do plasmana proizvoda na tržištu može se postići primenom VM tehnologija, odnosno numeričkih simulacija, u ranoj fazi projektovanja, pre same izrade alata za proizvodnju i probne proizvodnje, jer se svi eventualni problemi mogu uočiti i izbeći. To potvrÄ‘uje dobro poznatu izreku «prevencija je bolja od lečenja».