Pogodnosti za industrijske stipendiste

Pogodnosti za industrijske stipendiste

Pogodnosti koje stipendisti mogu da identifikuju u okviru ISP programa su:

  • ISP programa je namenjen uspostavljanju održivog partnerstva izmedju univerziteta i industrije kroz boravak industrijskih stipendista (diplomiranih i inženjera iz industrije) u istraživačkim i akademskim centrima, sa ciljem realizacije naprednih ciljanih treninga za industrisjke stipendiste i zajedničkih istraživanja shodno potrebama industrijskog sponzora.
  • Radeći u timu sa iskusnim istraživačima, industrijski stipendista može steći istraživačka iskustva i znanja kroz uključenje u tekuće projekte, neophodne za dalje razvojne aktivnosti u preduzeću sponzoru.
  • Fleksibilna dužina trajanja IFP, u više perioda u toku godine, omogućava angažovanje industriskog stipendiste na razvojnim i inovacionim projektima od zajedničkog interesa, za akademskog i industrijskog partnera.
  • Ovaj IFP program je izuzetna prilika za transfer tehnologija i uključenje mladih ljudi u inovativne projekte koji doprinose razmeni iskustava, ideja, znanja, i povećanju inovativnog potencijala i konkurentnosti preduzeća.
  • Pristup akademskim servisima (on line baze podataka, softveri, laboratorisjka oprema, akademska mreža) i mogućnost prisustvovanja tekućim kursevima i seminarima
  • Mogućnost publikovanja radova i prijave patenata sa istraživačkim timom na univerzitetu