Pogodnosti za univerzitete koji Å¡alju studente na praksu

Pogodnosti za univerzitete/mentore koji šalju studente i diplomce na praksu su:

  • Organizacovanje PSP podrazumeva blisku saradnju univerziteta i preduzeća/institucije. Postoje mnoge pogodnosti koje proizilaze iz ove saradnje za obe strane.
  • Akademskim mentorima uspostavljanje veza sa preduzećima/institucijama u vezi sa praksom omogućava praktičnu mogućnost buduće saradnje na projektima, studijama slučaja ili istraživanja i razvoja. TakoÄ‘e, studentski praktični zadaci mogu da se koriste od strane mentora za definisanje diplomskih ispita, odnosno za dalju specijalističku edukaciju.
  • Korist za industrijske mentore je da ojačaju svoje veštine praćenja. Oni dobijaju mogućnost za procenu i izbor mogućih novih radnika koji su već upoznati sa preduzećem/institucijom i koji su se pokazali kao vredni za preduzeće/instituciju. Studenti donose nove ideje i različita tumačenja aktuelnih problema preduzeća/institucije, kao i jačanje tima svežim idejama.