Brza izrada porototipova

Termin "rapid prototyping" označava tehnologiju kojom je moguće, direktno iz digitalnog modela napravljenog u CAD-u, izraditi njegov fizički model, po svemu funkcionalan i relativno kompleksan radni prototip.

Kooperativni Trening Centar (CTC) Univerziteta u Kragujevcu nudi uslugu brze izrade prototipova od plastike (3D "štampanje"), sa minimalnom debljinom zida od samo 0.6mm, sa finim površinama i zazorima delova u sklopu, visoke rezolucije, na Rapid Prototyping mašini Objet Alaris 30 (3D stampaču) najnovijom PolyJet tehnologijom, patentiranom od strane Objet-a.

Alaris 30 3D štampač radi na principu brizganja fotopolimera "VeroWhite FullCure 830" (tečna plastika), bele boje, nanošenjem tankih slojeva od 28µm, koje očvršÄ‡uju UV zraci. IzraÄ‘uje modele za funkcionalna testiranja, proveru oblika i uklapanja i poseduje visoku preciznost štampanja sa izuzetno glatkim površinama i finim detaljima.

alaris

Alaris 30 omogućava proizvoÄ‘ačima i dizajnerima smanjenje troškova u ciklusu razvoja i dramatično skraćuje vreme izlaska proizvoda na tržište. Objet-ove sisteme koriste vodeći svetski proizvoÄ‘ači u oblastima automobilske industrije, medicinskih ureÄ‘aja, elektronskih komponenata i sistema, proizvodnje robe široke potrošnje, zabave, arhitetekture, dizajna...

Prednosti Alaris 30 3D štampača su:

  • Brza izrada 3D modela, sa mogućnošÄ‡u istovremenog štampanja više modela;
  • Poseduje visoko kvalitetnu rezoluciju od 600x600x900 dpi;
  • Precizno štampanje složene geometrije modela, malih pokretnih elemenata, i finih detalja sa tankim zidovima do 0.6 mm;
  • Mogućnost štampanja sklopa;
  • Visoka tačnost izrade modela i oblika od 0.1 do 0.2 mm;
  • Izrada izuzetno sitnih detalja na modelu koji se jasno vide (tekst, brojevi, oznake...).


Maksimalna veličinu modela koji se možete izraditi na našem RP sistemu je 294x196x150 mm (x,y,z). U slučaju da su vaši modeli većih dimenzija, moguća je njihova podela na dve ili više celina, koje se naknadno spajaju lepljenjem. Modeli se mogu nakon printanja bojiti i metalizirati, u zavisnosti od Vaših potreba.

Dovoljno je da uputite zahtev na mail ctc@kg.ac.rs, pošaljete elektronski model u vidu STP ili STL fajla, i u toku dana ćete dobiti informaciju o ceni prototipa i vremenu izrade. Izrada modela može trajati od nekoliko sati do 1 dana, u zavisnosti od njegove veličine.

modeli