Usluge

Mreža CTC centara u zemljama Zapadnog Balkana razvija i primenjuje inovativni pristup u razvoju proizvoda i optimizaciji tehnoloških procesa baziran na primeni tehnologija virtuelnog inženjeringa. Savremeni resursi (VM softveri, oprema za reverzni inženjering, brzu izradu prototipova, merenje i kontrolu kvaliteta), obučeno osoblje i spoljni eksperti VMnet mreže čine naše usluge jedinstveim na ovim područjima. One su pre svega usmerene ka domaćim preduzećima i predstavljaju snažnu podršku povećanju njihove konkurentnosti na tržištu.

CTC Kragujevac nudi sledeće usluge:


Pogledajte studiju slučaja Virtual product & process development

 

centralni-krug

Zašto?
Poslednjih godina industrijske kompanije su pod velikim pritiskom da zadovolje zahteve potrošača i budu konkurentne na internacionalnom tržištu. Današnji trendovi tržišta su: povećanje internacionalne konkurentnosti, kraći životni ciklus proizvoda, zahtevi u pogledu visokog kvaliteta i visoka pouzdanost u isporuci.
Procenjuje se da je 80% cene proizvoda odreÄ‘eno već u ranoj fazi njegovog životnog ciklusa, pa su kompanije usmerene na traženje načina za brzo donošenje odluka u njegovom projektovanju, usmerenih na probleme troškova, kvaliteta i zahteva tržišta.
Upravo je osnovni cilj inženjerskog projektovanja da razvije i proizvede proizvode koji su optimizovani sa aspekta kvaliteta i pouzdanosti, u najkraćem mogućem vremenu, i sa minimalnom cenom. Idealni proces projektovanja za dostizanje ovakvih ciljeva mora funkcionisati u okruženju za virtuelni razvoj proizvoda, gde projektni timovi, celo proizvodno preduzeće, i dobavljači komponenata i usluga, sarađuju i imaju brzi pristup kompletnim i ažuriranim projektnim informacijama.
 
Kako?
Intergacijom naprednih tehnologija virtuelnog inženjeringa, 3D model proizvoda se može brzo generisati u digitalnoj formi primenom tehnika reverznog inženjeringa, uraditi remodeliranje i promena dizajna, eksportovati u neki od sistema za projektovanje alata, čija se provera i optimizacija može uraditi u softverima za virtuelnu proizvodnju, a sve to na kraju eksportovati u sitem za brzu izradu prototipova, radi provere uklapanja i funkcionalnosti.

Upravo takav inovativni pristup u inženjerskom projektovanju koriste timovi i eksperti CTC centara.