Stampack softver

Stampack softver

"Stampack" je softverski paket, razvijen na bazi metode konačnih elemenata, namenjen analizi i simulaciji procesa obrade limova i cevi. "Stampack" svoju primenu nalazi u:

  • Automobilskoj industriji,
  • Avio industriji i astronautici,
  • Idustriji elektrokomponenti za domaćinstvo, ali i
  • Analizi delova od lima koji se izraÄ‘uju u malim radionicama...
"Stampack" je praktičan program namenjen dizajnerima proizvoda od lima i procesa njegove obrade i kao takav ne zahteva posebna znanja i iskustvo vezano za metodu konačnih elemenata.

Program se sastoji iz dva modula:
  • Stampack - One Step - koristi se za brzo izračunavanje jedne od komponenti procesa,
  • Stampack - Incremental - koristi se za analizu po principu «korak po korak» kompletnog procesa.