Pogodnosti za sponzorska preduzeća

Pogodnosti za sponzorska preduzeća

Pogodnosti za sponzorska preduzeća su:

  • Dugoročni cilj ISP je da poveže dve različite kulture poslovnog i akademskog sveta, i da podigne svest o značaju uspostavljanja održivog partnerstva javnog i privatnog sektora, baziranog na obostranim interesima i koristima.
  • Gledano iz perspektive samog preduzeća ISP nudi najkvalitetniju obuku i razvoj karijere za njihovog perspektivnog inženjera, koji ima afinitete i potencijal da se bavi istraživačkim i razvojnim aktivnostima.
  • Preduzeća, posebno SME, na teritoriji regiona Zapadnog Balkana posluju u veoma teškim uslovima, pa su troškovi za obuke zaposlenih i razvojne aktivnosti svedene na minimum, posebno u periodu tranzicije.
  • Upravo ISP program nudi ciljanu obuku za industrijskog stipendistu i realizaciju zajedničkih istraživačkih i razvojnih projekata sa istraživačkim akademskim timom uključenim u IFP. Pored toga, preduzeće može kroz ISP koristiti resurse istraživačke institucije, najčešÄ‡e one koje nema u svojim razvojnim odeljenjima.
  • U partnerstvu sa istraživačkom institucijom i kroz relaizaciju zajedničkog projekta u okviru ISP, preduzeće može unaprediti svoju tehnologiju, proizvode i podići inovativni potencijal i konkurentsku poziciju na tržištu.
  • Integracija ISP sa razvojnom strategijom preduzeća daje dugoročno značajne koristi.