Izrada strojnog dijela, od projektiranja do izrade proizvoda

SADRŽAJ:

1. UVOD
"Glavne tehnologije koje se koriste pri izradi strojnog dijela, kako bi se ostvarile sve mogućnosti i prednosti korištenja računala, jesu računalom podržano konstruiranje (eng. Computer Aided Design - CAD), računalom podržano inženjerstvo (eng. Computer Aided Engineering - CAE) i računalom podržana proizvodnja (eng. Computer Aided Manufacturing - CAM), odnosno CAD/CAE/CAM sustav......."

2. CAD KOMPONENTA - CATIA V5

"Catia V5 je alat za računalom podržano projektiranje koji koriste inženjeri i dizajneri pri razvoju proizvoda. Program Catia V5 je napisan kao rješenje neovisno o operativnom sustavu računala, koje nudi nebrojene mogućnosti za strukturiranje programskih modula i prilagoñavanje korisniku......."

2.1. Konfiguracija programa

3. CAM KOMPONENTA - CATIA V5

"CAM modul u ovom slučaju promatra se kao modul za generiranje upravljačkih informacija (NC koda) za numerički upravljane strojeve, slanje istih te izvođenje proizvodnog postupka na CNC obradnom centru. Generiranje NC koda je izvedeno sa CAM alatom prethodno predstavljenog programa CATIA V5......."

3.1. CIMICO Edit V5
3.2. DNC-Max V5
3.3. Tehnologija izrade strojnog dijela
3.3.1. Projektiranje u programu CATIA V5
3.3.2. Izbor tehnoloških operacija
3.3.3. Generiranje koda i razmjena podataka
3.3.4. Izrada proizvoda

4. ZAKLJUCAK
"Upotreba CAD/CAM sustava omogućila je smanjenje vremena konstriuranja proizvoda, izrade potrebnih crteža, izrade CNC programa kao i jednostavno slanje na obradni stroj za početak proizvodnje......."