Katalozi CAD modela


1. Katalozi CAD modela
"U okviru CAD softvera postoje i takozvani katalozi CAD modela, kao i CAD "libraries" (biblioteke), koje su na neki nacin i preteca kataloga. Katalozi CAD modela predstavljaju bazu delova, komponenti, gotovih proizvoda sa svim njihovim karakteristikama i vaznim podacima kao i odgovarajucim crtezima, 2D i 3D modelima. Pomenuti delovi i koponente gotovih proizvoda ne mogu da se koriste bez odgovarajuceg CAD softvera."

1.1 Definicije i osnovni pojmovi
1.2 Prednosti i mogucnosti koriscenja kataloga
1.3 Pristup i izbor CAD modela gotovih proizvoda
1.4 Ilustrovani primeri koriscenja kataloga delova