Osnove dubokog izvlacenja

SADRŽAJ:

1. UVOD U OBLIKOVANJE LIMA DUBOKIM IZVLAÄŒENJEM
"Pod izvlačenjem lima podrazumeva se takav vid oblikovanja pri kojem se od početnog nedeformisanog, ravnog oblika (razvijene ploče, razvijenog stanja) dobija telo prostorne kompaktne, neprekidne konfiguracije. NajčešÄ‡e je to oblik posude otvorene sa jedne strane, dok sa druge ima zatvoreno dno...."

2. DUBOKO IZVLAÄŒENJE OSNOSIMETRIÄŒNIH KOMADA BEZ PROMENE DEBLJINE LIMA
"Alat za oblikovanje (sl. 2) ima tri glavna dela: izvlakač (prenosi deformacionu silu), matricu (prsten kroz čiji otvor se izvlači komad) i držač lima (priteže obod komada silom FD). Oblik razvijenog stanja je kružni. Polazna ploča se postavlja na matricu i na obodu priteže preko prstenastog držača silom FD, čija je svrha da spreči pojavu nabora u toj zoni tokom trajanja procesa izvlačenja (sl. 2)...."

2.1 Pokazatelji stepena oblikovanja pri izvlačenju
2.2 Naponi i sila izvlačenja
2.2.1 Izračunavanje radijalnog napona na obodu
2.2.2 Određivanje napona usled trenja na ravnom delu oboda
2.2.3 Određivanje napona usled trenja na zaobljenju ivice matrice
2.2.4 Određivanje napona usled savijanja i ispravljanja

3. NAKNADNE OPERACIJE IZVLAÄŒENJA
"Ukoliko je stepen izvlačenja suviše veliki da bi uspešno mogao da se ostvari u jednoj operaciji, npr. kod dubokih komada, izvlačenje se obavlja u više operacija. U svakoj fazi izvlačenja smanjuje se prečnik i povećava dubina komada..."

3.1 Određivanje broja potrebnih operacija
3.2 OdreÄ‘ivanje sile izvlačenja prema uprošÄ‡enim obrascima

4. IZVLAÄŒENJE OSTALIH TELA PRAVILNOG GEOMETRIJSKOG OBLIKA
"Osnovni predstavnici ove grupe delova su komadi kutijastog, odnosno kvadratnog i pravougaonog preseka, prema sledećim slikama."

5. ODREĐIVANJE DIMENZIJA I OBLIKA RAZVIJENOG STANJA
"Dimenzije razvijenog stanja se određuju iz uslova jednakosti zapremina polazne ploče i gotovog komada:..."

5.1 Analitička metoda
5.2 Grafo-analitička metoda
5.3 Grafička metoda

6. OSNOVNI ELEMENTI PRORAÄŒUNA TEHNOLOŠKIH OPERACIJA DUBOKOG IZVLAÄŒENJA
"Provera da li je potreban držač lima:
I operacija:..."

7. POSEBNI - NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBLIKOVANJA LIMA
"U uslovima maloserijske proizvodnje i izrade delova velikih dimenzija, nije celishodna obrada na klasičan, opisan način, već se primenjuje neki od postupaka nekonvencijalne obrade. Ovako se najčešÄ‡e dobijaju delovi u vazduhoplovstvu i vojnoj industriji, npr. u proizvodnji autobusa, cisterni isl...."

8. ALATI ZA DUBOKO IZVLAÄŒENJE
"Pri obradi dubokim izvlačenjem iz razvijenog stanja (ravne ploče) dobijaju se delovi različitog oblika sa zatvorenim dnom (npr. kuhinjsko posuđe, delovi karoserije automobila i kamiona)..."

9. IZVLAÄŒENJE SA STANJENJEM
"Početni oblik je razvijeno stanje prečnika Do i debljine so. U toku procesa obrade menja se prečnik komada i debljina zidova, a debljina dna ostaje nepromenjena, prema donjoj slici... "

10. LITERATURA