Proizvodna strategija

SADRŽAJ:

1. UVOD

"Analizirajući razvoj društva kroz povijest, može se zamijetiti da je uvijek u centru pažnje društva bila djelatnost (rad), i to djelatnost s odreñenom kvalitetom, učinjena na vrijeme i s minimalnim naporom. Već dva stoljeća je upravljanje proizvodnjom (proizvodni management) poznato kao vrlo značajan čimbenik poduzetničke ekonomije......."

1.1. Osnovni pojmovi
1.2. Poslovi proizvodnih managera

2. KONKURENTNOST POSLOVNOG SUSTAVA - TENDENCIJE RAZVOJA

Da bi poduzeća bila uspješna moraju učinkovito reagirati na tržišne promjene. U usporedbi s prošlošÄ‡u danas su problemi poslovanja veći, a promjene su brže. Neki su proizvoñači razvili vlastite strategije i tehnologije koje im omogućuju žurne reakcije na promjene, pa i druga poduzeća moraju odgovoriti tom izazovu kako bi ostala konkurentna......."

2.1. Oblikovanje strategije poduzeća
2.1.1. Proces strategijskog managementa
2.1.2. Komponente strategijskog managementa
2.1.2.1. Okruženje
2.1.2.2. ÄŒimbenici organizacije
2.1.3. Strategijski management
2.1.3.1. Strategijski manageri
2.1.3.1.1. Upravni odbor
2.1.3.1.2. Izvršni management - uprava
2.1.3.2. Stilovi strategijskih managera
2.1.3.2.1. Likertov model
2.1.3.2.2. Managerska mreža
2.1.3.2.3. Krizni management
2.1.3.3. Etika strategijskih managera
2.1.3.4. Mehanizmi etičnog managementa
2.2. Strateško planiranje
2.2.1. Model strateškog planiranja - metoda prisilnog izbora
2.2.2. Model strateškog planiranja proizvodnje/operacija
2.3. Kvaliteta i proizvodnost
2.4. Fleksibilnost proizvodnje
2.5. Troškovi, kvaliteta
2.6. Tehnologija (vrijeme) i kadrovi
2.7. Management orijentiran na vrijeme
2.7.1. Paralelni inženjering
2.8. Racionalizacija proizvodnje
2.8.1. Japanska proizvodna filozofija
2.9. Integrirani sustavi


3. LITERATURA