Virtuelna proizvodnja odlivaka primenom CAE tehnika


SADRŽAJ:

1.CAD konstrukcija odlivaka i alata i CAE tehnologije za simulaciju i optimizaciju livenja
"Najrevolucionarnije promene u oblasti konstrukcije odlivaka nastupile su uvoÄ‘enjem CAD (Cpomuter Aided Design) tehnologija tokom 1980-tih. Nove dostupne kompjuterske tehnologije kao što su simulacije procesa livenja, računarska optimizacija konstrukcije odlivka i optimizacija procesa livenja, takozvane CAE tehnologije (Computer Aided Engineering), promenile su značajno livarsko okruženje..."

1.1 Šta predstavlja CAE tehnologija?
1.2 Stanje kod nas
1.3 Koncept virtuelne proizvodnje
1.4 Prednosti CAE tehnologije